Coiling Dragon - Novel illustrations
Le vuong 1
Le vuong 3
Le vuong 2
Coiling Dragon - Novel illustrations

Novel illustrations
Coiling Dragon Book
Work done for Wuxiaworld

More artwork
Le vuong tt5Le vuong l2pLe vuong thumbs copy